نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی در ماه فوریه ۱۵۳ باب ساختمان متعلق به فلسطینیان را در سراسر کرانه باختری اشغالی تخریب یا تصرف کرده‌اند.