زمانی که «دونالد ترامپ» در میان هیاهوی طرفدارانش از رویای بازگشت عظمت به آمریکا سخن می‌گفت، کمتر کسی تصور می‌کرد که این رویا تبدیل به کابوسی برای اعتبار این کشور شود.