نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به هواپیما‌های جدید جاسوسی برای جمع آوری اطلاعات از اهداف مهم در منطقه مجهز می‌شود.