مهاجم سابق تیم ملی برزیل به خاطر مدل موهایش از تمام مادران عذرخواهی کرد.