جدیدترین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که جز تجارت با روسیه، ایران توانسته در منطقه اوراسیا تراز تجاری خود با تمام شرکا را مثبت کند.