رسانه‌های روسی چهارشنبه شب گزارش دادند که دولت این کشور ۳۰ تبعه دیگر انگلیس شامل بازرگانان این کشور را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.