سفیر روسیه در لندن تاکید کرد که این کشور از سلاح های هسته ای تاکتیکی در اوکراین استفاده نخواهد کرد.