واشنگتن پس از بحران اوکراین در سال ۲۰۱۵، ذخایر عظیم میدان‌های خاور دور روسیه را در فهرست سیاه قرار داده بود.