سفیر روسیه در چین اعلام کرد که تحریم‌های امریکا و غرب ممکن است باعث روی آوردن روسیه و چین به ارزهای ملی شود.