وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه‌ای از اضافه شدن نام چندین مقام اروپایی دیگر به فهرست مقاماتی که ورود آن‌ها به خاک روسیه ممنوع است، خبر داد.