روسیه اعلام کرد: همسر و دختر رییس جمهور آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.