ارتش روسیه امروز (پنجشنبه) نیروهای خود را از جزیره «مار» دریای سیاه در ۵۰ کیلومتری سواحل اوکراین بیرون کشید،