وزارت دفاع روسیه از شلیک موفقیت آمیز یک فروند موشک بالستیک قاره پیما از یک زیردریایی هسته ای خبر داد.