یک دادگاه روسی دستور داد کنسرسیوم خط لوله کاسپین (CPC) که یکی از بزرگترین خطوط لوله جهان است و نفت را از قزاقستان به دریای سیاه منتقل می‌کند، به مدت ۳۰ روز معلق شود.