فدراسیون روسیه صبح چهارشنبه ۱۸ اسفند را موعد آتش‌بس کریدور بشردوستانه اعلام کرده و گفته است که “رژیم آتش بس” در اوکراین از ساعت ۱۰ آغاز می شود.