روسیه اعلام کرد: دسترسی کاربران به اینستاگرام مسدود خواهد شد، زیرا از این برنامه برای درخواست به منظور دست زدن به خشونت علیه نظامیان روس استفاده می‌شود.