معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو درخواست لغو تحریم‌های غرب را نخواهد داشت، چون فشارهای غرب باعث تغییر مسیر ما نمی شود.