ولادیمیرپوتین، رئیس جمهور روسیه گفته که قصد دارد به گردشگران خارجی که به این کشور می آیند، اجازه دهد تا با پرداخت هزینه ای در روسیه واکسن کرونا بزنند.