رسانه‌های روسی از تلاش این کشور برای توسعه پایگاه حمیمیم در سوریه به منظور استقرار بمب افکن‌های راهبردی خبر دادند.