وزارت خارجه روسیه می‌گوید تمرکز نشست کمیسیون مشترک برجام روی جبران خطا‌های آمریکا بود حال آنکه مسکو بر بازگشت توافق به چارچوب اصلی نیز تاکید کرد.