گوگل به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین اطلاعاتی روسیه باید ۳۸۷ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.