«اندریه رودینکو»، معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو با طرف امریکایی درباره اوضاع اوکراین مذاکره نمی کند.