نماینده دائمی روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره همکاری ایران و آژانس برای روشن شدن منشاء مواد هسته‌ای در برخی سایت‌های هسته‌ای ایران گفت: این اقدامات در شیوع عادی برای بکارگیری توافقنامه پادمان‌ها می‌گنجد.