آندری کلین سفیر روسیه در انگلیس گفت که اگر اوکراین از توپخانه و مهمات ساخت لندن استفاده کند، انگلیس در ارتکاب جنایات جنگی کی‌یف شریک است.