روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که مذاکرات بر سر معاهده صلح با ژاپن را که به دلیل اختلافات ارضی میان دو کشور پس از جنگ دوم جهانی تا کنون ادامه داشت به دلیل مواضع توکیو در قبال بحران اوکراین متوقف کرده است.