منابع خبری گزارش داده‌اند روسیه آمریکا را در صدر کشور‌های غیردوست قرار داده است.