معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد، مسکو از آمریکا و اروپا نمی‌خواهد تحریم‌هایشان را لغو کنند و فشار‌های غرب خط مشی روسیه را تغییر نخواهد داد.