مقامات روسیه برادر یکی از منتقدان پوتین را در حبس خانگی قرار داده‌اند.