یک رسانه ترکیه‌ای از تمایل رییس جمهور این کشور برای دیدار با همتای سوری خود خبر داده است.