«اسرائیل در هفته ای که گذشت» بسته ای خبری است که به مهم ترین خبرها، رویدادها و تحلیل های درون سرزمین های اشغالی می پردازد. در واقع، آنچه در اینجا قصد داریم بدان بپردازیم، علاوه بر رویدادها، دیدگاه ها و نظراتی است که از سوی رسانه ها، مقامات و تحلیل گران رژیم صهیونیستی درباره مسائل مختلف منتشر می شود. از سوی دیگر، به تدابیری که این رژیم برای مدیریت رویدادهای مختلف اتخاذ می کند پرداخته می شود.