رئیس جمهور در پیامی فرارسیدن سالگرد استقلال جمهوری آذربایجان را تبریک گفت.