ارزش روبل روسیه در معاملات فراساحلی در برابر دلار قرار گرفت و در روز گذشته به سومین هفته از ضررهای سنگین پایان داد و بانک مرکزی اکنون دسترسی به ارز خارجی را محدودتر کرده است.