گاردین در گزارشی نوشت: نتایج برای دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۰ بهتر از تصور بود و آن‌ها این نتیجه را مدیون مشارکت جوانان هستند.