مقام‌های چین و آلمان درباره پیشرفت‌های حاصل‌شده در مذاکرات وین برای از سرگیری اجرای کامل برجام اظهارنظر کردند.