در دوره ترامپ، میزان سخت گیری و دقتِ مقام ریاست جمهوری آمریکا، کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. به عنوان مثال، ترامپ از یک فرد، سخنی را می‌شنید و وقتی با من (آنتونی فائوچی) صحبت می‌کرد، می‌گفت: “فکر می‌کنم در این مساله اگر فلان‌گونه رفتار شود بهتر است”. ترامپ عملا شنیده‌های بی اساسِ خود را هم ردیف با علم و دانش در نظر می‌گرفت.