هیأت‌های آمریکا و روسیه در وین برای گفتگو درباره رفع تحریم‌ها علیه ایران و احیای برجام گفتگو کرده‌اند.