سخنگوی کرملین روابط روسیه با کشورهای غربی را در پایین‌ترین سطح توصیف کرد.