پس از آنکه مسئولان آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند که قرار است جو بایدن بزودی کشتار ارامنه در اوایل قرن بیستم را به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسد، کارشناسان احتمال بروز یک تنش جدید میان آنکارا – واشنگتن را بعید ندانستند.