وزارت دفاع روسیه از ماموریت موفق جنگنده میگ-۳۱ خود و رهگیری یک فروند جت جاسوسی نروژ نزدیک مرز‌های روسیه در دریای بارنتس خبر داد.