در یک مطالعه جدید فرضیه تازه‌ای در مورد علت انقراض دایناسور‌ها مطرح شد.