گزارش یک نشریه آمریکایی حاکی است که حدود سه میلیون دلار از پول‌های اهدایی به کارزار انتخاباتی رئیس‌جمهور سابق آمریکا به حساب سازمان وی ریخته شده است.