یکی از نماینده‌های کنگره آمریکا با انجام حرکاتی عجیب، معترضان را به باد تمسخر گرفت.