رئیس اسبق فدراسیون وزنه‌برداری در زمینه برنامه خود برای انتخابات این فدراسیون گفت: فعلا چیزی اعلام نشده، اما اگر احساس کنم حضور مفید خواهد بود گام در کارزار انتخابات می‌گذارم.