قطر اعلام کرد که شمار گردشگران در سپتامبر سال جاری در مقایسه با سپتامبر سال گذشته، ۱۲۶ درصد افزایش داشته است.