روزنامه لیبراسیون نوشت که دادستان‌های فرانسه درباره ادعای تعرض به یک نظامی زن مامور به خدمت در دفتر امور دفاعی کاخ الیزه در پی برگزاری میهمانی تابستانی با حضور امانوئل مکرون رییس جمهوری، تحقیق می‌کنند.