باشگاه چلسی اعلام کرد که با توماس توخل، مربی آلمانی، قطع همکاری کرده است.