رسانه‌ای فاش کرد که ترکیه بیش از ده عدد از پهپاد‌های تهاجمی خود را به همراه ایستگاه‌های کنترل این پهپاد‌ها به مغرب فروخته است.