نشریه آمریکایی هیل در گزارشی سلامت روانی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را زیر سوال برد و خواستار برکناری او از طریق قانون اساسی شد.