گفته می‌شود تایوان موشک‌های ضد کشتی و زمین به هوا را در جزیره صخره‌ای دونگین مستقر کرده است که حدود ۱۵۰۰ غیرنظامی در آن زندگی می کنند.