تونس در روز‌های ۱۶ تا ۲۸ ماه مه در سواحل شمالی خود میزبان تمرینات دریایی مشترک است.